Tocht is vergif voor je energiebalans. Maar dat niet alleen: het maakt betrouwbaar energiebeheer in grote bedrijven, maar ook in het MKB, de industrie en Ambachtelijke bedrijven bijna onmogelijk. Goed afdichten van deuren, industriedeuren, dock levellers enz. in magazijnen en productieruimten zijn essentieel voor meetbare en beheersbare energie-efficiëntie.

Door lekkende laadbruggen, rolluiken, sectionaaldeuren of deuren worden kostbare middelen verspild. Wij laten u zien hoe u energieverlies in uw bedrijf kunt dichten zonder hoge kosten en een betrouwbare basis te leggen voor betrouwbaar energiebeheer!

“Ik dacht dat energiemanagement systemen en energiebesparingen alleen verplicht is voor grote bedrijven?”

Dat klopt: daarom schrikken veel kleinere bedrijven ervoor terug om zich hiervoor in te spannen. Maar laten we eerlijk zijn: welk bedrijf – hoe groot ook – kan het zich tegenwoordig nog veroorloven om duur betaalde energie te verspillen?

Bovendien kunnen met eenvoudige en, in het geval van EM-FLEX kierafdichtingen, met goedkope middelen zelfs kleine bedrijven energie-efficiënte maatregelen nemen die hun energiebalans aanzienlijk verbeteren. Tegelijkertijd voldoen energiemanagers in grote bedrijven met kierafdichtingen van EM-FLEX aantoonbaar mee aan de verbetering en de eisen van de wet op energiediensten en andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Ongecontroleerde luchtstromen zijn een factor van onzekerheid

Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de levensmiddelen industrie, vleesverwerking, retail en hygiëne. De strijd tegen tocht betekent hier niet alleen dat energiebesparende mogelijkheden worden benut. Het gaat veel meer om veiligheid, hygiëne het voldoen aan auditeisen door een betere scheiding en afdichting van de openingen tussen nauwkeurig gecontroleerde temperatuurgebieden en ruimtes.

Bovendien is het succes van energie beheersmaatregelen niet betrouwbaar te meten en te documenteren onder voortdurend wisselende omstandigheden. Een consequente aansturing van de energiehuishouding kan alleen worden gerealiseerd als stabiele omstandigheden zijn gecreëerd. Het dichten van alle kieren en energielekken, onder de deuren, industriedeuren en laadbruggen is de basis en de eerste stap van elke duurzame energiehuishouding.